Agencja Ochrony Osób i Mienia GUARD - SERVICE z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 6a powstała w 1992 roku i działa na terenie całego kraju.

Zatrudnia pracowników, którzy spełniają ustawowe wymagania kwalifikacyjne, są starannie wyselekcjonowani i dobrani przez nasz dział kadr i bezpieczeństwa wewnętrznego w zależności od specyfiki obiektu i realizowanych zadań.
 

Przedmiot działalności:
 
punktor

usługi koncesjonowane przez MSWiA: ochrona osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
 

punktor

usługi niekoncesjonowane: parkingowe, portierskie, porządkowe,
 

punktor

usługi specjalistyczne: budowa sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, instalacja stacji i central telefonicznych oraz systemów nagłośnieniowych.

 

Firma posiada System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz
AQAP 2110:2009 (dodatkowe wymagania jakościowe NATO), wdraża system Six Sigma, jest umieszczona w Bazie Danych Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, jest laureatem Medalu Europejskiego Usług.

        

Posiadamy pion ochrony, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, kancelarię tajną, pracowników z poświadczeniami bezpieczeństwa osobowego upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach od „zastrzeżone” do „ściśle tajne” w zależności od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanych prac.

Wiele usług świadczymy na rzecz jednostek wojskowych wykonując systemy alarmowe, systemy telewizji obserwacyjnej, kontroli dostępu, ogrodzenia, bramy, szlabany, systemy ochrony obwodowej, kancelarie tajne, sieci teleinformatyczne itp.

Odpowiedzialność cywilna w całym zakresie świadczonych przez GUARD-SERVICE usług jest ubezpieczona. Dla naszych klientów firmy ubezpieczeniowe udzielają zniżki w ubezpieczeniu nawet do 60%.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia, Business Centre Club i Wielkopolskiego Klubu Kapitału.

GUARD - SERVICE dba o najwyższą jakość świadczonych usług. W związku z powyższym od swoich pracowników wymaga pełnego zaangażowania znacznie wykraczającego poza tylko prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.


 
Systemem motywacyjnym jest szeroki pakiet świadczeń socjalnych, począwszy od zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po własny dom wypoczynkowy położony nad jeziorami w miejscowości Długie na terenie Puszczy Nadnoteckiej, gdzie mogą wypoczywać wszyscy pracownicy wraz z rodzinami.


NIP: 781-16-72-234
REGON: 639773345
NCAGE: 0535H
Koncesja MSWiA nr L-1566/00
KRS: 0000 108411 XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Poznaniu
Kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 zł


design by COYOTE media