Oferujemy wykonanie oraz wyposażenie:

punktor

kancelarii tajnych, zagranicznych i kryptograficznych,

punktor

pomieszczeń kas,

punktor

magazynów broni,

punktor

magazynów narkotyków i innych środków toksycznych,

punktor

magazynów sprzętu bojowego,

punktor

pomieszczeń służb dyżurnych,

punktor

wartowni,

punktor

centrów nadzoru,

punktor

systemów ochrony obwodowej.

zabezpieczenia obiektów specjalnych


Kancelarie tajne, w których przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawne oznaczone klauzulami „ściśle tajne”, „tajne” i „poufne” wykonujemy zgodnie z zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie szczególnych zasad organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych oraz z dyrektywami NATO.

Nasze systemy ochrony obwodowej powstają w oparciu o projekty usług przygotowanych indywidualnie do zabezpieczenia konkretnych obiektów, np. składnic, lotnisk, sztabów i innych obiektów specjalnego nadzoru.

Celem systemu ochrony obwodowej jest zapewnienie ochrony fizycznej wydzielonego terenu poprzez:

punktor

ostrzeżenie i uniemożliwienie przypadkowego wejścia w zasięg obwodowego systemu alarmowego i na teren strzeżony,

punktor

utrudnianie i opóźnianie zamierzonego pokonania obwodowego systemu ochrony,

punktor

zaalarmowanie o próbie pokonania urządzeń systemu ochrony i wtargnięcia na strzeżony teren,

punktor

umożliwienie lokalizacji i weryfikacji alarmu w celu podjęcia decyzji o interwencji sił ochrony fizycznej.

design by COYOTE media